Arqueologia funerària al nord-est peninsular ss. VI-XII

ishot-1

El debat obert entorn la cronologia de les tombes antropomorfes va quedar tancat quan Alberto del Castillo les va situar a l’alta edat mitjana. Amb la perspectiva que donen aquest 40 anys transcorreguts, els 25 anys de la publicació de l’Annex d’Acta Mediaevalia dedicat a les necròpolis medievals i amb l’aportació de les intervencions arqueològiques sistemàtiques dutes a terme des d’aleshores, és probablement un bon moment per a obrir de nou la problemàtica cronològica entorn a l’arqueologia funerària tardoantiga i altmedieval.
És per aquest motiu que hem cregut oportú organitzar una sessió de treball entorn a l’arqueologia funerària entre els segles VI i XII centrada en l’àmbit català i amb la participació dels investigadors que han treballat en la temàtica en els darrers anys, tenint com a protagonistes aquells jaciments i necròpolis que han proporcionat dades rellevants respecte de la cronologia i tipologia o la delimitació de l’espai funerari.
La reunió comptarà amb una sessió de presentació de les necròpolis que en els darrers anys han aportat noves dades quan a cronologia i tipologia dels conjunts funeraris en si mateixos i en relació a l’església i a l’hàbitat. La discussió centrarà la segona sessió, amb l’objectiu que el debat permeti definir, en base al coneixement actual, les problemàtiques plantejades entorn l’arqueologia funerària. La comissió científica es planteja com prioritat la publicació dels resultats en un termini curt de temps.
Una vegada revisat el nord-est peninsular, la intenció és traslladar el debat a la resta de la geografia peninsular, per tal d’avançar en el coneixement de la problemàtica, per a la qual cosa es preveu convidar al debat investigadors procedents de la resta de l’Estat.

Barcelona (E), 18 novembre 2009

scarica il programma

Share Button

Related posts

Leave a Comment